פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 10/17

אסמכתא:10/17
תאריך:06/11/2017
נוכחים :אורנה גלברד, רוני אשל, תמר מטוסביץ', קים ורד. מוזמנים: נעמי בכור (מזכירת הועד), עופר נבו מוזמן: יערי – סעיף 3
תאריך פרסום:14/02/2018 08:59
עדכון אחרון:14/02/2018 08:59

תוכן:

סדר יום:

 1. אישור פרוטוקול ישיבה 9/17 מיום 17.10.17
 2. דו"ח 9 חודשים
 3. הנהלה – תקציב 2018
 4. בטחון- שמירה
 5. טקסים ממלכתיים – בקשת האגודה הקהילתית
 6. האצלת סמכויות
 7. תקציב 2018
 8. דיווחים

 

דיון והחלטות:

 1. אישור פרוטוקול ישיבה 9/17 מיום 17.10.17
  החלטה
  :

מאשרים הפרוטוקול.
 

 1. דו"ח 9 חודשים – הוצג ע"י יערי דיווח על הפעילות ודו"ח תזרימי.

 

 1. הנהלה – תקציב 2018 – בקשת המנהלת המוניציפאלית להעלות את שכ"ע .

החלטה – אושרה העלאה בשכר בגובה 2,000 ₪ ברוטו בחודש.

 

 1. בטחון – שמירה – בהתאם להחלטות לתוספת תקציב לועד בישיבה מס' 9/17 הוצגו הסעיפים.

 

 1. טקסים ממלכתיים – בקשת אגודה קהילתית חורש אילון

האגודה הקהילתית חורש אילון מבקשת מועד מקומי אילון השתתפות מלאה בטקסים ממלכתיים:

יום השואה – 3,000 ₪

יום הזכרון – 6,500 ₪

זרים לבית העלמין – 2,000 ₪

-----------------------------

סה"כ – 11,500 ₪

 

 1. האצלת סמכויות עפ"י המלצת המועצה – המועצה ממליצה לועד לבקש האצלת סמכויות לגבי הסעיפים הבאים (בדף האצלת סמכויות 2016): 1,4,5,6,9,17,18,19,22,24,25,29,30,48,50.

התקיים דיון בנושא.

החלטה:

הועד מקבל על עצמו בהאצלת הסמכות לשנת 2018 את הסעיפים הבאים: 9,17,18 ,25.

 

 1. תקציב 2018 – הוצג התקציב בצורה מפורטת על כל סעיפיו.

החלטה:

הועד מאשר את תקציב 2018.

 

 1. דיווחים
 • פסק דין בג"צ שריד ומשמעותו.
 • כלבים בישוב – נושא בעייתי ולא פתור
אנא המתינו טוען לוח אירועים....
דואר נע גליל מערבי, מיקוד 2284500
טל: 04-9858117, פקס: 04-9806629, דוא"ל: mazcirut@eilon2.org.il
צרו קשר | RSS

הוקם ע"י MeyData - אתרים קהילתיים עיצוב מיכל שטינמץ