פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 9/17

אסמכתא:9/17
תאריך:17/10/2017
נוכחים :שכי רגב, אורנה גלברד, רוני אשל, עופר נבו. מוזמנים: נעמי בכור (מזכירת הועד), אסף לייבוביץ' (סעיף 2), משה אמסלם, ריצ'י קולינס
חסרים:תמר מטוסביץ', אביב שדה.
תאריך פרסום:14/02/2018 08:58
עדכון אחרון:14/02/2018 08:58

תוכן:

סדר יום:

 1. אישור פרוטוקול ישיבה 8/17 מיום 17.7.17
 2. אולם ספורט – מוזמן אסף לייבוביץ'
 3. ביטחון – מוזמן משה אמסלם
 4. נוי – מוזמן ריצ'י
 5. בניית תקציב 2018
 6. קול קורא להקמה ושדרוג שצ"פים ומתקני כושר ומשחק.
 7. סיום חברות בועד מקומי אביב שדה
 8. דיווחים

 

דיון והחלטות:

 1. אישור פרוטוקול ישיבה 8/17 מיום 17.7.17
   

החלטה:

מאשרים הפרוטוקול.
 

 1. אולם ספורט – מוזמן אסף לייבוביץ'

אסף נתן סקירה על הפעילות באולם הספורט. הפעילות ענפה מאד ויש מגוון רחב של חוגים.

יוזמה לשנה הבאה – 2 ימי ספורט במהלך השנה לכלל התושבים.

אסף הגיש ופירט את סל הבקשות לשנת 2018 – מצ"ב דף.

עלתה בקשה להעלאת שכר.

עלה נושא בעיית החניה באזור אולם הספורט.

החלטה:

 1. בשנת 2018 נתרכז בשיפוץ ושדרוג אולם הספורט. מאשרים את הבקשות לשנת 2018.
 2. העלאת שכר – מאשרים תוספת שכר של 300 ₪ בחודש. כיום אסף מקבל 2,200 ₪ והשכר יעלה ל – 2,500 ₪ בחודש.
 3. בנושא החנייה נעמי תטפל בעניין ותעדכן את הועד המקומי.

 

 1. בטחון – מוזמן משה אמסלם

אמסלם נתן סקירה רחבה בנושא הבטחון.

כיתת הכוננות – התקן הוא 16 לוחמים ולפי מספר התושבים, יש לנו אפשרות לקבל אישור ל- 24 לוחמים.

הגשנו בקשה לצה"ל בנושא.

ההיענות להצטרפות לכיתת כוננות גבוהה, אך יש מספר בעיות:

 1. אין מספיק ימי אימונים.
 2. חסר תקציב לציוד, ימי גיבוש וכו'

הוקמו 2 צוותים נוספים:

 1. צוות רפואי לשעת חירום.
 2. צוות כיבוי אש, חילוץ והצלה

בסיכום עם הקיבוץ, המסגריה הישנה תשמש כמחסן לכבאית וציוד הקשור לכיבוי אש, חילוץ והצלה.

   יש צורך לתקציב את הצוותים הנ"ל.

 • יעד לשנת 2018 – העברת ביתן השמירה מהשער המזרחי לשער המערבי.

החלטה:

 1. כיתת כוננות – יש לבדוק את הנושא הביטוחי על מנת לאפשר לכיתה אימונים – באחריות נעמי.
 2. מאשרים תוספת לתקציב הבטחון בשנת 2018 בסך 40,000 ₪ לטובת כיתת כוננות, צוות רפואי וכיבוי אש וחילוץ.
 3. העברת ביתן השמירה מהשער המזרחי לשער המערבי תעשה מול מחלקת הבטחון ותב"ר.
 1. נוי – מוזמן ריצ'י

ריצ'י פירט על צורת העבודה והפרויקטים.

עדכון – בשל עבודה בקיבוץ בשטחים לא ציבוריים, הוחלט מאוקטובר על העברה מהקיבוץ לועד בסך 5,000 ₪ לטובת הנוי.

בשנת 2018 נבצע פרויקט כלים חקלאיים לתעשייה שיפוזרו ברחבי הישוב ונמשיך את הפרויקטים שלנו לטובת חזות הישוב.

 • ריצי' מבקש קרן השתלמות.

החלטה:

מאשרים לריצ'י קרן השתלמות.

 1. בניית תקציב 2018

בהתאם לשיח עם מנהלי הענפים, בשנת 2018 עיקר המשאבים יופנו לשדרוג אולם הספורט לרווחת התושבים.

האיום הביטחוני תמד נמצא לנגד עינינו ונתקצב אותו השנה ב 40,000 ₪ נוספים.

 1. קול קורא להקמה ושדרוג שצ"פים ומתקני כושר למשחק.
 1. יש להעמיד שטח כ 200-300 מ"ר למטרה זו.
 2. המיקום חייב להיות תואם לייעוד הקרקע.
 3. השטח מפולס ויש בו תשתיות של קרקע או גן קיים שאין בו מתקנים.
 4. הסכמת ועד האגודה בכתב.
 5. התחייבות בכתב לתחזק את המתקנים לפי כל התקנים העדכניים ב- 10 שנים שלאחר שנת הבדק שבאחריות הקבלן.

החלטה:

הועד המקומי מאשר להגיש בקשה:

 1. למתקני כושר בטבע באזור המשחקים בהרחבה.
 2. כל מתקני הכושר והמשחק באילון חייבים להיות מתוחזקים ומאושרים עפ"י הדרישות.
 1. הודעת אביב שדה על פרישה מחברותו בועד המקומי.

אביב ביקש לסיים תפקידו בועד.

ראשית אנו מודים לאביב על תרומתו לועד המקומי.

התנהל דיון על מועמדים.

החלטה:

חשוב לאפשר לכלל התושבים להיות חלק מהנהגת הישוב.

נעמי תפנה לקים ורד.

אנא המתינו טוען לוח אירועים....
דואר נע גליל מערבי, מיקוד 2284500
טל: 04-9858117, פקס: 04-9806629, דוא"ל: mazcirut@eilon2.org.il
צרו קשר | RSS

הוקם ע"י MeyData - אתרים קהילתיים עיצוב מיכל שטינמץ