פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 8/17

אסמכתא:8/17
תאריך:17/07/2017
נוכחים :שכי רגב, אורנה גלברד, רוני אשל, עופר נבו, תמר מטוסביץ', אביב שדה | מוזמנים: נעמי בכור (מזכירת הועד)
תאריך פרסום:06/11/2017 13:00
עדכון אחרון:06/11/2017 13:01

תוכן:

סדר יום:

  1. אישור פרוטוקול ישיבה 7/17 מיום 18.6.17
  2. גביית מיסי ועד דרך המועצה

 

דיון והחלטות:

  1. אישור פרוטוקול ישיבה 7/17 מיום 18/6/17
     

החלטה:

מאשרים הפרוטוקול.
 

  1. גביית מיסי ועד דרך המועצה

בפרוטוקול מס' 5/16 בסעיף 5 הוחלט על בחינת מוסר תשלומי מיסי ועד מקומי לקראת שנת 2017.

לאחר בחינה של שנה נוספת, עולה כי נושא הגבייה מורכב וההתעסקות ברמה הפרטנית רבה.

לאור עובדה זו, מוצע להתקשר עם חברת מ.ג.ע.ר המספקת שירותי גבייה וניהול תשלומים מוניציפאליים תחת המועצה האזורית מטה אשר.

 

החלטה:

  1. החל משנת 2018 ניהול מערך תשלומי מיסי הועד המקומי ייעשה ע"י המועצה באמצעות חברת הגבייה מ.ג.ע.ר.
  2. העלות הינה 7.5% + מע"מ מסכום העלות הכולל.

קבצים/תמונות המצורפים למסמך זה:

אנא המתינו טוען לוח אירועים....
דואר נע גליל מערבי, מיקוד 2284500
טל: 04-9858117, פקס: 04-9806629, דוא"ל: mazcirut@eilon2.org.il
צרו קשר | RSS

הוקם ע"י MeyData - אתרים קהילתיים עיצוב מיכל שטינמץ