פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 7/17

אסמכתא:7/17
תאריך:18/06/2017
נוכחים :שכי רגב, אורנה גלברד, רוני אשל, עופר נבו, תמר מטוסביץ', אביב שדה. | מוזמנים: נעמי בכור (מזכירת הועד)
תאריך פרסום:06/11/2017 12:58
עדכון אחרון:06/11/2017 12:59

תוכן:

סדר יום:

 1. אישור פרוטוקול ישיבה 6/17 מיום 12.6.17
 2. דו"ח רבעון ראשון לשנת 2017
 3. אישור משרד הפנים לגבייה של 30% מאזור מגורים ב' לשנת 2018
 4. דיווחים

 

דיון והחלטות:

 1. אישור פרוטוקול ישיבה 6/17 מיום 12/6/17
   

החלטה:

מאשרים הפרוטוקול.
 

 1. דו"ח רבעון ראשון לשנת 2017 – מציג יערי בוכמן

יערי הציג את הדו"ח

 

 1. אישור משרד הפנים לגבייה של 30% מאזור מגורים ב' לשנת 2018

קיים קושי במימון הענפים עליהם הועד מופקד (בטחון נוי ועוד).

הקושי בא לידי ביטוי בהעברה שהאגודה הקהילתית חורש אילון מעבירה לועד בשנת 2017.

האגודה תעביר לועד סך 328,271 ₪.

הועד מבקש את מליאת המועצה לאשר גבייה של 30% מאזור ב' למגורים.

סה"כ 10.40 ₪ למ"ר בשנה.

 •  

לאחר דיון רחב שהתקיים בנושא, הועד המקומי מאשר פה אחד לתוספת המבוקשת.

 

 1. דיווחים
  בני הנוער יוצרים מקומות ישיבה בסמוך לבתי מגורים בשעות הלילה ועושים רעש.

יש להוציא הודעה לציבור בנושא.

 

 

הישיבה הבאה תתקיים ב- 17.7.17 בשעה 20:00.

קבצים/תמונות המצורפים למסמך זה:

אנא המתינו טוען לוח אירועים....
דואר נע גליל מערבי, מיקוד 2284500
טל: 04-9858117, פקס: 04-9806629, דוא"ל: mazcirut@eilon2.org.il
צרו קשר | RSS

הוקם ע"י MeyData - אתרים קהילתיים עיצוב מיכל שטינמץ