פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 4/17

אסמכתא:4/17
תאריך:05/04/2017
נוכחים :שכי רגב, אורנה גלברד, תמר מטוסביץ', רוני אשל | מוזמנים: נעמי בכור (מזכירת הועד)
חסרים:אביב שדה, עופר נבו
תאריך פרסום:06/11/2017 12:51
עדכון אחרון:06/11/2017 12:52

תוכן:

סדר יום:

 1. אישור פרוטוקול ישיבה 2/17 + 3/17
 2. אישור הדוחות הכספיים (מאזן) 2016.
 3. מבקר פנים
 4. רווחה
 5. שינוי תב"ר
 6. דיווחים

 

דיון והחלטות:

 1. אישור פרוטוקול ישיבה 2/17 + 3/17

החלטה:

מאשרים הפרוטוקולים

 1. אישור הדוחות הכספיים (מאזן) 2016
 2. :

מאשרים הדוחות הכספיים של הועד המקומי לשנת 2016.

הדוחות ישלחו למועצה כמתחייב.

 1. מבקר פנים

נערך דיון בנושא

החלטה:

משנת 2018 יש לתקצב את סעיף מבקר פנים בסך 20,000 ₪.

 1. רווחה - נעשה דיון ראשוני.

הנושא ידון בישיבה הבאה.

באחריות נעמי לאסוף נתונים מישובים סביבנו ולהציגם בישיבה הבאה.

 1. תב"ר

לאור התפתחות שיפוץ בית העם ובעייתיות הגג מבקשת אישור הועד לשינוי תב"ר.

החלטה:

מאשרים שינוי התב"ר.

מצורפת טבלה.

 1. דיווחים

בטחון – דיווח על כיתת כוננות.

 

הפגישה הבאה ביום 8.5.2017.

קבצים/תמונות המצורפים למסמך זה:

אנא המתינו טוען לוח אירועים....
דואר נע גליל מערבי, מיקוד 2284500
טל: 04-9858117, פקס: 04-9806629, דוא"ל: mazcirut@eilon2.org.il
צרו קשר | RSS

הוקם ע"י MeyData - אתרים קהילתיים עיצוב מיכל שטינמץ