פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 11/17

אסמכתא:11/17
תאריך:18/12/2017
נוכחים :אורנה גלברד, רוני אשל מוזמנים: נעמי בכור (מזכירת הועד), עופר נבו
חסרים:שכי רגב, תמר מטוסביץ', קים ורד
תאריך פרסום:14/02/2018 09:00
עדכון אחרון:14/02/2018 09:00

תוכן:

סדר יום:

  1. אישור פרוטוקול ישיבה 10/17 מיום 6.11.17
  2. ארנונה ועד מקומי לשנת 2018 – אישור משרד הפנים
  3. אישור תקציב 2018 לאחר אישור משרד הפנים

 

דיון והחלטות:

  1. אישור פרוטוקול ישיבה 10/17 מיום 6.11.17
    החלטה
    :

מאשרים הפרוטוקול.
 

  1. ארנונה ועד מקומי לשנת 2018 – אתמול, 17.12.17 התקבל אישור משרד הפנים להטלת ארנונה ועד מקומי לשנת 2018 בסך 10.40 ₪ למ"ר לשנה למגורים.

החלטה:

יש לשלוח מכתב לתושבים על עדכון סכום הארנונה לשנת 2018, כולל העובדה שהגבייה תהיה ע"י מחלקת הגבייה של המועצה.

  1. אישור תקציב 2018 - בעקבות אישור העלאת גובה ארנונה ועד מקומי, יש לעדכן את תקציב הועד לשנת 2018.

החלטה:

בהתאם להכנסות הועד המקומי, אגודת חורש אילון תעביר לועד המקומי בשנת 2018 סך 284,047 ₪ לטובת פעילויות לעומת 328,271 ₪  בתקציב שתוכנן לפני האישור .

אנא המתינו טוען לוח אירועים....
דואר נע גליל מערבי, מיקוד 2284500
טל: 04-9858117, פקס: 04-9806629, דוא"ל: mazcirut@eilon2.org.il
צרו קשר | RSS

הוקם ע"י MeyData - אתרים קהילתיים עיצוב מיכל שטינמץ