פרוטוקול ישיבת הנהלה מס' 7/16

אסמכתא:7/16
תאריך:23/05/2016
נוכחים :נוכחים: עמי בלנק )יו"ר(, אבי מאל, מתי סדי, צור בן יוסף, עופר נבו נעדרו: דוד שטיפט, רן לנדסברג מוזמנת קבועה: נעמי בכור - מנהלת מוניציפאלית
תאריך פרסום:09/10/2016 22:05
עדכון אחרון:14/10/2016 01:13

קבצים/תמונות המצורפים למסמך זה:

אנא המתינו טוען לוח אירועים....
דואר נע גליל מערבי, מיקוד 2284500
טל: 04-9858117, פקס: 04-9806629, דוא"ל: mazcirut@eilon2.org.il
צרו קשר | RSS

הוקם ע"י MeyData - אתרים קהילתיים עיצוב מיכל שטינמץ