booked.net

מטעי אבוקדו אילון

אבוקדו אילון

מנהל המטעים: דוד גלברד 054-9293939

באילון 790 דונם אבוקדו, הנטועים בשלושה אזורים: ההר, עמק הקורן ואילון 80 ליד כברי.

מטע האבוקדו הראשון באילון ניטע בעמק, בשטחי הבננות ע”י מרדכי גלילי ז”ל בשנת 1956. הנטיעה הראשונה באזור הקיבוץ נעשתה ע”י גלעד אורן ז”ל, ב 1975.

זני האבוקדו טעימים מאד, במיוחד בתום עונתם. הטובים ביותר, אטינגר, האס. וריד בקיץ.

הזנים העיקריים שיש לנו במטע:

אטינגר, האס, פינקרטון, ארד וריד. בנוסף ישנם עוד שלושה זנים שדומים להאס: BL, ג׳ם ונאור.

החלקה שהיתה נטועה באזור שביל האהבה נקראה “מערביות” למרות שהיתה כמעט הכי מזרחית במטע בהר… שם נוסף שהיה לה היה “אולם ספורט”.

נעקרה עם תחילת העבודות להקמת השכונה.

התחבר אל האתר
דילוג לתוכן