booked.net

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס’ 5/20

אסמכתא: 5/20
תאריך: 24/08/2020
נוכחים : ארנה גלברד, נעם יחיאלי, קים ורד, בת עמי אזוב, מיה טרבלסי. מוזמנים קבועים: נעמי בכור (מנהלת מוניציפאלית) מוזמן: אופיר דינלטון (סעיף 2)
חסרים: דוד שטיפט (מוזמן קבוע)
תאריך פרסום: 26/11/2020 12:27
עדכון אחרון: 26/11/2020 12:27

תוכן:

סדר יום:

 1. אישור פרוטוקול ישיבה 4/20 מיום 6.7.20
 2. דו”ח 6 חודשים
 3. דיווחים

דיון והחלטות:

   1. אישור פרוטוקול ישיבה 4/20 מיום 6.7.20

החלטה: מאשרים הפרוטוקול.

   1. דו”ח 6 ודשים – מציג אופיר דינלטון

     אופיר הציג את הנתונים בדוחות השונים.

    דו”ח מרכז,

דו”ח הפרשים – התקופה המורכבת גרמה לחריגה בנושאים: כבישים ותשתיות, ספורט, בטחון ומבני ציבור.

יש לאחד את הכרטיסים איכות הסביבה ונוי.

בנושא כבישים ותשתיות לא התקבלו תבר”ים.

ספורט – פער הנובע מהכנסות ממרץ ועד היום, אחזקה בסיסית של האולם.

בטחון – קנייה ל מסכות, ג’ל וכו’.

שמירה בתשלום בתקופה בה השער היה סגור.

   1. דיווחים
 • נוח תיהווי שעזב את הנוי לפני כשנה הגיש תביעה בבית הדין האזורי לעבודה

בחיפה בטענה שמגיעים לו כספים נוספים.

התביעה הוסרה והגענו להסדר פשרה בלבד מבלי להודות באי אלו מטענות התובע כפי שהועלו במסגרת התובענה וסילוק מלא וסופי של כלל הטענות.

 • קול קורא – איכות הסביבה

פרויקט בנושא קיימות – נועם יחיאלי מוביל את הפרויקט.

אנו מגישים למועצה את התוכנית ועיקרי הפרויקט: בוסתן באזור מעל הבריכה, גן שעשועים ומתקני כושר בטבע.

14 מיני עצים מזנים שונים בשטח של כ 3 דונם פרויקט קהילתי המורכב מכל שכבות הגיל.

רשמה: נעמי

קבצים/תמונות המצורפים למסמך זה:

התחבר אל האתר
דילוג לתוכן