booked.net

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס’ 4/20

אסמכתא: 4/20
תאריך: 06/07/2020
נוכחים : ארנה גלברד, נעם יחיאלי, קים ורד, בת עמי אזוב, מיה טרבלסי. מוזמנים קבועים: נעמי בכור (מנהלת מוניציפאלית)
חסרים: דוד שטיפט (מוזמן קבוע)
תאריך פרסום: 26/11/2020 12:26
עדכון אחרון: 26/11/2020 12:26

תוכן:

סדר יום:

 1. אישור פרוטוקול ישיבה 3/20 מיום 18.5.20
 2. פורום כלבים
 3. דואר
 4. דיווחים – ארנונה, קמינים, בית עלמין

דיון והחלטות:

   1. אישור פרוטוקול ישיבה 3/20 מיום 18.05.20

החלטה: מאשרים הפרוטוקול.

   1. פורום כלבים

     הוקם פורום כלבים אשר הגיש לועד מתווה.

    התנהל דיון ארוך בנושא.

    בקשת הצוות:

 • הקמת 2 גינות כלבים- אחת בקיבוץ הותיק ואחת בהרחבה. שטח לא חסר והעלות לא צריכה להיות גבוהה שכן מדובר בגידור שטח עם שער ומנעול קל לתפעול, ספסלים, פח אשפה וברזיה. אין צורך במתקני ספורט לכלבים.

פעילויות העלאת מודעות כגון אילוף כלבים, ניתן יהיה לקיים בתוך הגינות ובכך גם לעודד הגעת התושבים לשם ושימוש במקום.

 • הצבת 2 פחי אשפה ייעודיים לאיסוף גללים.

חלק מבעלי הכלבים באילון מתנהגים ברשלנות ולא בהתאם לחוק ולתקנות . בערים ההוראות מאד ברורות ומי שלא מקיים משלם קנס.

ההוראות לטובת הציבור. הפורום הגיש בקשה ל 2 גינות כלבים בהרחבה ובקיבוץ הותיק.

    החלטה:

 • הועד יפעל מול המועצה לקבל כלים נוספים בנושא מעבר לדוחות של הלוכד כלבים.
 • יצא מכתב עמדה לתושבים לגבי האירועים שהיו לאחרונה בקהילה.
 • בבקשה של פורום הכלבים נדון לקראת תקציב 20021.
   1. דואר – תודה לשוש שמואלי אמסלם על כ 7 שנים של מילוי מקום לאוולין בדואר.

יצא קול קורא לממלא/ת מקום חדש/ה.

   1. דיווחים
 • ארנונה עסקים – המועצה הגישה בקשה למדינה לקבל בחזרה את ההנחה לעסקים של 25% בשנה.
 • גביית ארנונה – מבקר המועצה מצא ליקויים. נשלח מהמועצה מכתב למשרד הפנים בבקשה לתקן את הליקויים. המכתב הופץ לכל התושבים.
 • קמינים – עדכון מפורום קמינים – הבעיה העיקרית הינה בתוך הקיבוץ הותיק, ארובות שיש לבדוק את תקינותם.
 • יש פעילות לילית רבה במרחב הציבורי, על גג חדר האוכל והסדנה של אסתר שני ז”ל. ונדליזם באזור קיוסק נחל בצת ובמרחב הציבורי. מחודש יולי השמירה מהשעה 22:00 עד 05:00.

רשמה: נעמי

קבצים/תמונות המצורפים למסמך זה:

התחבר אל האתר
דילוג לתוכן