booked.net

אגש”ח – קיבוץ אילון

שם
תפקיד
טלפון
נייד
טלפון
משרד
מייל
דוד שטיפט
מזכיר קיבוץ ומנהל ענפי הקהילה באגש”ח
052-3798919
04-9858118
kibbutz@eilon2.org.il
גל שר
מנהל עסקי
052-5520085
04-9858117
meshek@eilon2.org.il
דב שגב
יו”ר עסקי
052-7555165
basegev@gmail.com
אופיר דינלטון
מנהל הנה”ח ותמחירן
054-6868840
ofir@dacpa.co.il
לימור בן יוסף
מנהלת משרד ומזכירת ההנהלות
052-3798929
04-9858117
04-9807688
mazcirut@eilon2.org.il
משה אמסלם
חבר ועד
052-8698719
nagar2176@gmail.com
תלמה להב
חבר ועד
052-3738824
lahav_yt@eilon.org.il
אלה חרמוני
חבר ועד
053-4903158
ellahermoni@gmail.com
אפרת קוריטני
חבר ועד
053-8884448
efrat@ko-law.com
רחל יחיאלי
חבר ועד
050-6267729
ryehieli@gmail.com
גיא ברי
חבר ועד
053-3873322
guybari@bezeqint.net
שמרית אלקובי
חבר ועד
050-9220520
shimrith.elkouby@gmail.com

בשנת 2000 עבר הקיבוץ תהליך של הפרטה, וקליטתם של חברים חדשים נעצרה. ממערב לקיבוץ הוקמה שכונת הרחבה קהילתית ותושביה הצטרפו לקהילה החדשה, שכללה מעתה את חברי אילון ואת תושבי ההרחבה: קהילת “חורש אילון”. החל משנת 2012 מתנה הקיבוץ בניה בשכונה בקבלה לחברות באגודה החקלאית.

התחבר אל האתר
דילוג לתוכן