מאי 2015: בחירות ליו"ר הקהילה
ריכוז הודעות
הודעות מהמזכירות
מזכירות (30/07/2015 15:26)
הודעות מהוועדות השונות
קבלת שבת אילונית 7.8.2015
תרבות (02/08/2015 01:42)
סרט בבריכה ביום חמישי 6/8/2015
תרבות (02/08/2015 01:38)
דף תרבות אוגוסט 2015
תרבות (02/08/2015 01:34)
תרבות אילון - פעילות חודש 06-2015
תרבות (31/07/2015 07:18)
דואר נע גליל מערבי, מיקוד 2284500
טל: 04-9858117, פקס: 04-9806629, דוא"ל: mazcirut@eilon2.org.il