ריכוז הודעות
הודעות מהמזכירות
מזכירות (31/03/2015 08:36)
דואר נע גליל מערבי, מיקוד 2284500
טל: 04-9858117, פקס: 04-9806629, דוא"ל: mazcirut@eilon2.org.il