מאי 2015: בחירות ליו"ר הקהילה
ריכוז הודעות
הודעות מהמזכירות
מזכירות (30/06/2015 09:48)
הודעות מהוועדות השונות
ספורט (30/06/2015 18:22)
אנטנה (29/06/2015 12:09)
דואר נע גליל מערבי, מיקוד 2284500
טל: 04-9858117, פקס: 04-9806629, דוא"ל: mazcirut@eilon2.org.il