25 ליולי ערב הרכבים של הנעורון
ריכוז הודעות
הודעות מהמזכירות
מזכירות (28/07/2014 14:35)
מזכירות (27/07/2014 15:57)
מזכירות (27/07/2014 08:27)
מזכירות (21/07/2014 12:03)
מזכירות (20/07/2014 09:57)
הודעות מהוועדות השונות
תרבות (28/07/2014 14:44)
דרוש גנן לעבודות גינון בבית בשכונת ההרחבה אחת לחודש. לפרטים ניתן לפנות ליובל...
משפחת פלד-שמעוני...
דואר נע גליל מערבי, מיקוד 2284500
טל: 04-9858117, פקס: 04-9806629, דוא"ל: mazcirut@eilon2.org.il