18 ליולי
מצפים לקשתים
תמונת השבוע
ריכוז הודעות
הודעות מהמזכירות
מזכירות (21/07/2014 12:03)
מזכירות (20/07/2014 09:57)
מזכירות (20/07/2014 09:45)
מזכירות (15/07/2014 15:10)
מזכירות (13/07/2014 09:57)
הודעות מהוועדות השונות
ביטחון (13/07/2014 19:58)
הסעות (08/07/2014 12:29)
קיבוץ אילון גליל מערבי 2284500
טל: 04-9858117, פקס: 04-9806629, דוא"ל: mazcirut@eilon2.org.il