היריד של קיבוץ אילון לא לפספס
תרגיל כיתת כוננות

שלא נזדקק... כח המגע המיידי של אילון לכל מקרה שלא יקרה. רציניים כמו בסיירת, למרות שהטנדר מזכיר לוחמים כ 60 ק״מ מזרחה

תרגיל כיתת כוננותתרגיל כיתת כוננותתרגיל כיתת כוננותתרגיל כיתת כוננותתרגיל כיתת כוננותתרגיל כיתת כוננות
פרסומים נוספים
הודעות מהוועדות השונות
פטר והזאב 21.9.16
תרבות אילון (24/08/2016 22:30)
דואר נע גליל מערבי, מיקוד 2284500
טל: 04-9858117, פקס: 04-9806629, דוא"ל: mazcirut@eilon2.org.il