מה הם החגים שהיית מוכן לתרום מזמנך? (הצביעו עד כה 26)
ראש השנה
סוכות
פסח
שבועות
חג הקיבוץ
הצבע
תרבות אילון-טיול גבול הצפון -
ריכוז הודעות
הודעות מהמזכירות
מזכירות (10/04/2014 09:09)
מזכירות (09/04/2014 09:33)
מזכירות (06/04/2014 15:34)
מזכירות (03/04/2014 14:18)
הודעות מהוועדות השונות
תרבות (03/04/2014 12:54)
קיבוץ אילון גליל מערבי 2284500
טל: 04-9858117, פקס: 04-9806629, דוא"ל: mazcirut@eilon2.org.il